Chưa được phân loại

Hard Rock Punta Cana để sử dụng Trò chơi khoa học cho các giải pháp hệ thống quản lý

Hard Rock Punta Cana to use Scientific Games for management systems solutions

Trò chơi khoa học tiếp tục tìm kiếm những khách hàng mới muốn sử dụng các giải pháp hệ thống quản lý sòng bạc của họ.

Hard Rock Punta Cana to use Scientific Games for management systems solutions

Hiện tại, Scientific Games đã thêm Hard Rock Punta Cana vào danh sách các địa điểm Hard Rock mà họ cung cấp giải pháp hệ thống, bao gồm Hard Rock Rocksino Northfield Park, Seminole Hard Rock Hotel

Hard Rock Punta Cana to use Scientific Games for management systems solutions

Jon Lucas là Phó Giám đốc Điều hành Hoạt động Khách sạn

Hard Rock Punta Cana to use Scientific Games for management systems solutions

Quá trình cài đặt ở Punta Cana sẽ bắt đầu trong quý này.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *